29. november 2022

Sist avholdte Arrangementer

Verdensdagen for psykisk helse

Hvilke endringer ønsker vi? Debatt.
Mandag 10. oktober 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Inngang: Gratis

Sommerfest

Tidspunktet er ikke endelig satt, følg med!