21. mai 2024

Auroras formål

HVEM:

Aurora interesseorganisasjon for psykisk helse har som sitt hovedmål og jobber for at pasienter innen psykisk helse skal få best mulig hjelp og behandling. Aurora er en landsdekkende organisasjon med en unik sosial arena. Nøkkelord er vennskap,  støtte, respekt, nettverk- og ressursbygging. 

Organisasjonen består av en engasjert, kunnskapsrik gjeng som ønsker gode tilbud i  helsevesenet. Våre medlemmer har ofte lang erfaring som medmennesker, pårørende, venner,  tidligere og nåværende brukere av psykiatri og psykiske helsetjenester. Vi ser på oss selv som en inkluderende gjeng som er nysgjerrig på alt nytt som skjer innen somatisk og psykisk  helse, og ønsker å belyse sammenhenger og årsaker til at noen føler seg mer tilsidesatt og  sliter i samfunnet. Traumer og mer fysiske symptomer blir altfor ofte oversett, og  tilstedeværelse, empati og ro blir altfor ofte erstattet med piller som kan ha store bivirkniger. 


HVA ER VIKTIG FOR OSS:

Det innebærer også at de som ønsker en legemiddelfri behandling, skal ha mulighet til å velge dette, noe som ikke er tilfelle i dag. Vi har fått noen medisinfrie enheter som gir god hjelp til de som benytter seg av dem, men de er nye og trenger oppfølging mht. til behandligsmetoder og bevilgende myndigheter. Situasjonen er dessverre slik at mange pasienter i Norge fremdeles ikke har noen mulighet til å få medisinfri behandling slik de ber om til tross for at medisiner har alvorlige bivirkninger og gjør vondt verre for mange.

Aurora vil påvirke myndighetene til å tenke helt annerledes rundt psykisk helse og den best  mulige fasiliteringen og individuell støtte til de som trenger det. Det at vi er en liten  organisasjon gjør oss fleksible og «ser» medlemmene som de positive ressursene de er. Til  tross for at vi er en liten organisasjon er vi viktige støttespillere som sammen med Fellesaksjonen for medisinfri behandling ønsker å utfordre kunnskapsgrunnlaget for alvorlige  psykiske lidelser og mulighet for medisin- og tvangsfri behandling.


LITT OM HVORDAN VI JOBBER:

Vi legger vekt på kreative aktiviteter, kunst, kultur, bevegelse, musikk, ernæring og sunn mat som styrker kropp og sinn. Som skriving, formingsaktiviteter, den gode samtalen om livet og  dets alminnelige og spesielle utfordringer. Vi inspirerer til « Empowerment» og håndtering  av hverdagen med humor for å gjøre det beste ut av den situasjonen man til enhver tid  befinner seg i. 


ET LITE SAMMENDRAG:

AURORA er en ideell, landsdekkende, religiøst og politisk uavhengig medlemsorganisasjon. Aurora er en støtteforening for medlemmene, som skal bygge nettverk og tilby medlemsaktiviteter.

AURORA skal arbeid for å styrke den enkeltes rettigheter og rettssikkerhet, ta opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og være et talerør ovenfor institusjoner og myndigheter. Aurora er høringsinstans i helsepolitiske saker.

AURORA vil arbeide mot sykeliggjøring av livskriser, og for en forandring av dagens psykiske helsetilbud.

AURORA mener at tvangsmedisinering skal forbys, og at tvang bare skal brukes i nødrettssituasjoner.

AURORA arbeider for at alle som har fått psykiske helseproblemer, skal få en etisk forsvarlig og helhetlig behandling for å gjenopprette sin psykiske helse. Alle må få tilstrekkelig informasjon om egen helsetilstand, diagnose og behandling, med reell innsyn i journal, rett til å gjøre merknader og tilføyelser, og om nødvendig få journal sperret og feildiagnose slettet.

AURORA holder åpent kontor et par ganger i måneden for medlemmer og andre interesserte. Vi har temamøter, medlemsmøter, kurs, kunst og kultur kvelder, julebord og utflukter. Følg med på gruppen vår på Facebook. Alle våre medlemsaktiviteter vil bli annonsert der. Foreningen har egen hjemmeside  www.aurorapsykiskhelse.no  

AURORA ble stiftet februar 1994. Organisasjonsnummer 975997650

Kontonummer for gaver  7878.05.62810