15. juli 2024

Skammens Grav

Aurora Stiftelsen har ansvar for Amaliedagenes arrangement ved «Skammens grav» på Ris kirkegård.

Skammens grav er markert med en minnestein for å minnes det romanifolket og tatere som ble utsatt for overgrepet fra den norske stat mot folket, noe som var særlig aktivt i første halvdel av 1900-tallet.