10. april 2024

Fra Arkivet

FRA ARKIVET

Siri Lill von Der Fehr Thowsen, en av stifterne av Aurora og tidligere leder av foreningen.

I forbindelse med 20 års jubileet skrev Siri Lill denne teksten. Den er like aktuell i dag nå når
Aurora har 30 års jubileum i 2024;
https://vof.no/ideelt-arbeid-for-bedre-psykiske-helse

Flere artikler fra arkivet;
https://napha.no/content/13552/vil-ha-alternativer-til-tvang-og-medisin
https://tidsskriftet.no/2017/05/kommentar-og-debatt/psykisk-syke-mangler-rettssikkerhet-0

Artikkel av Ketil Lund;
https://tidsskriftet.no/2017/02/kommentar-og-debatt/tvangsmedisinering-ma-forbys-
0?fbclid=IwAR3t7FKnCbnwRWSFk6EXJfaO6AzXUmEozztIVBccs0UlYduLtYOBkAtCz9
A

Hva er egentlig psykose- og hvordan henger fenomenet sammen med stress;
https://psykologisk.no/2023/02/hva-er-egentlig-psykose-og-hvordan-henger-tilstanden-
sammen-med-stress/?fbclid=IwAR2Zno9ERM1b0WaDOEqxG96DhU-
EbCjxdWFqWfgW8YKPexxcG6iIiB9F3p4


BJØRG NJAA:


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Mgp0po/hvordan-kan-helsepersonell-
paafoere-sine-pasienter-skader-og-mene-at-det-er-forsvarlig-bjoerg-
njaa?fbclid=IwAR1Rvw5V4WnoggRZvkREbp5ppqZG5Ha0WzqRQqBCjKyPC2Oo76Wh15CLXOg

Else-Marie Falch Gulbrandsen:


(Innlegg på Facebook, september 2022)
Jeg tenker på de psykiatriske pasientene som får sine liv ødelagt enten på grunn av
MANGLENDE behandling eller massiv behandling med TVANG, som er uakseptabelt.
.
Det er ikke en velferdsstat /rikt land verdig å forsømme en stor gruppe av sine innbyggerne.
Det er å stikke hodet i sanden å ikke ta dette problemet på alvor. Politikere ta fatt i den
jobben det er å ta denne gruppens sykdommer /psykiske lidelser og gi dem» lik oppfølging»
som menn med hjerteinfarkt får. Eller de som brekker et ben
Slik at også de psykisk syke kan oppleve å bli FRISKE og få et AKSEPTABELT liv, hvor de kan
bruke sine evner og interesser enten i jobbsammenheng eller frivillig arbeid. Og de kan få et
sosialt liv som gir livet deres mening.
Manglende behandling kan føre til vold. I mange tilfeller rettes denne volden mot en selv og
vedkommende pasient tar sitt eget liv. Det er flere som dør av selvmord enn i trafikkulykker.
Når et kjært familiemedlem / en i vennekretsen slik faller bort. Da sitter det mange etterlatte
med tunge tanker om noe kunne forhindret det dramatiske utfallet, hvorfor vedkommende
mistet lysten til å leve. Vi har vel alle hatt tanker om at livet er FOR VANSKELIG å leve selv
om man føler at man kjemper og kjemper – mens hele tiden i motvind. Eller at man opplever
å være en klamp om foten for ens omgivelser – familie, venner eller arbeidskollegaer. Men
dette synet på ens egen tilværelse er nok der og da mest preget av at man er lei seg,
deprimert, føler at man ikke strekker til og muligens trenger støtte i perioder. Og det er nok
ikke slik omgivelsene betrakter en Jeg var heldig som hadde en mor å snakke med, da denne
negative tankespiralen dominerte i hodet mitt. Hun fikk meg til å se lysglimt, som igjen ga
meg muligheter til å se at der tross alt var positive trekk ved livet mitt. Da mor ikke levde
lenger ringte jeg Mental Helses hjelpetelefon for ingen bør bale med slike tanker alene. Men
vi trenger også behandlingssteder som tar deg i mot med «åpne armer», Uten å måtte vente
og å søke om å bli vurdert som behandlingstrengende. Man kan være deprimert og ønsker
hjelp for dette der og da eller er motivert for å bli friskere av andre psykiske problemer.
Enkelte steder blir det nå nå etablert slike plasser, hvor man får kontakt med en gang. ET
STORT FREMSKRITT.
Mens i sjeldne tilfeller rettes volden mot tilfeldige ofre. Når man ber om hjelp – ikke for et
brukket ben eller smerter i brystet, men fordi man er så uendelig lei seg og sliten av det livet
man lever. Kort sagt er deprimert. Eller man har angst for noe som til slutt kan bli angst for
alt mulig. Eller at man får et sinne over at ingen gir en den hjelpen / behandlingen man
trenger for å få livet til å fungere litt bedre. Man er syk men får ikke behandling selv om det
burde vært en selvfølge at alle med behov ble ivaretatt av helsepersonell. Og så vil
vedkommendes handling prege ham for resten av livet med en straff om utilregnelighet på
grunn av psykisk sykdom som trigget handlingen. Dette vil prege resten av livet til utøveren
av volden og det er en skam og tragedie at behandlingsapparatet mangler kapasitet til å
hjelpe syke mennesker -i dette tilfellet psykisk psyke.

Else-Marie Falch Gulbrandsen

Please follow and like us:
fb-share-icon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *